- -

Obtenció dels modes de resonancia a una geometria complexa: proposta didàctica de modelització amb elements finits

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Obtenció dels modes de resonancia a una geometria complexa: proposta didàctica de modelització amb elements finits

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Fuster-Garcia, E. es_ES
dc.contributor.author Garcia Raffi, L.M. es_ES
dc.contributor.author Romero-Garcia, V. es_ES
dc.date.accessioned 2018-10-05T11:08:46Z
dc.date.available 2018-10-05T11:08:46Z
dc.date.issued 2009-06-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/109526
dc.description.abstract [EN] Finite Elements Method is a well established mathematical technique for solving Partial Derivative Differential Equations. In this article we present an example of application of Finite Elements Method: the harmonic resonance modes of a guitar obtained from the resolution of the eigenvalues equation via the Finite Elements Method. Graphical output and direct comparison with experiments facilitates the understanding of the method and an extra motivation, establishing a link between Mathematics and the resolution of real engineering problems than is specially necessary in the teaching of Mathematics in the engineering schools. es_ES
dc.description.abstract [CA] Els elements finits actualment constitueixen una eina fonamental per a resolució d’equacions diferencials en contextos reals. En aquest article presentem un bon exemple per al mètode: l’obtenció dels modes de ressonància sobre la tapa harmònica d’una guitarra, a partir de la resolució d’una equació d’autovalors amb el mètode dels elements finits. Per la facilitat de interpretació i contrastació experimental dels resultats obtinguts, pot oferir a mès una gratificació i motivació addicional, molt necessària en tot procès d’aprenentatge. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València
dc.relation.ispartof Modelling in Science Education and Learning
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Acústica es_ES
dc.subject Resonancia es_ES
dc.subject Autovalors es_ES
dc.subject Elements finits es_ES
dc.subject MATLAB es_ES
dc.title Obtenció dels modes de resonancia a una geometria complexa: proposta didàctica de modelització amb elements finits es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2018-10-05T10:34:48Z
dc.identifier.doi 10.4995/msel.2009.3123
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster-Garcia, E.; Garcia Raffi, L.; Romero-Garcia, V. (2009). Obtenció dels modes de resonancia a una geometria complexa: proposta didàctica de modelització amb elements finits. Modelling in Science Education and Learning. 2:57-65. doi:10.4995/msel.2009.3123 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/msel.2009.3123 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 57 es_ES
dc.description.upvformatpfin 65 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 2
dc.identifier.eissn 1988-3145
dc.description.references Zienkiewicz, Olgierd Cecil. The fi element method. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000, 5th ed. es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record