- -

Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50

Show full item record

Serrano Gómez, M. (2019). Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/128023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/128023

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis de fallos y microestructural de álabes de turbina y compresor del motor ATAR 9K50
Author: Serrano Gómez, Magín
Director(s): Busquets Mataix, David Jerónimo Pruna, Alina Iuliana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2019-09-20
Issued date:
Abstract:
[CA] El treball fi de grau que quedarà recollit en aquest document tindrà com a proposta, l'aplicació d'un projecte d'investigació que recollirà l'estudi de diferents materials mitjançant la microscòpia òptica i electrònica. ...[+]


[EN] The final degree project that will be included in this document will have as a proposal, the application of a research project that will collect the study of different materials by means of optical and electronic ...[+]


[ES] El trabajo fin de grado que quedará recogido en este documento va a tener como propuesta, la aplicación de un proyecto de investigación que recogerá el estudio de diferentes materiales mediante la microscopia óptica ...[+]
Subjects: Álabes de turbina , Análisis de fallos , Análisis microestructual , Materiales aeroespaciales , Turbine blades , Fault analysis , Microstructural analysis , Aerospace materials
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Aeroespacial-Grau en Enginyeria Aeroespacial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record