- -

Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Madrid García, José Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Montesinos Martinez, Josep es_ES
dc.contributor.author Olaso Giner, María Jesús es_ES
dc.date.accessioned 2011-11-22T13:22:43Z
dc.date.available 2011-11-22T13:22:43Z
dc.date.created 2008-12
dc.date.issued 2011-11-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/13400
dc.description.abstract El que intentem fer a aquest treball és una mena de guió, ajut pel desenvolupament d'aquest quefer, així com una mena d'orientació alhora d'establir una formació pels Tècnics de Patrimoni. Explicarem, els àmbits d'actuació a les quals obligatòriament deu estar vinculat el Tècnic de Patrimoni, així com la redacció dels Estudis d'Impacte Patrimonial. es_ES
dc.format.extent 64 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Patrimonio es_ES
dc.subject Técnico de patrimonio es_ES
dc.subject Estudio de impacto patrimonial es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.title Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Olaso Giner, MJ. (2008). Tècnic de Patrimoni: Praxis i Utopia. http://hdl.handle.net/10251/13400. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record