- -

Design of loudspeaker enclosures: closed box

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Design of loudspeaker enclosures: closed box

Show full item record

Castells Ramón, FS. (2020). Design of loudspeaker enclosures: closed box. http://hdl.handle.net/10251/134114

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/134114

Files in this item

Item Metadata

Title: Design of loudspeaker enclosures: closed box
Author: Castells Ramón, Francisco Sales
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Issued date:
Abstract:
Amb aquest article docent l'alumne serà capaç d'identificar transductors adequats per al disseny d'altaveus en format de caixa tancada, així com avaluar les prestacions del sistema en conjunt.
Subjects: Electroacoustics , Loudspeakers , Electroacústica , Altavoces
UNESCO code: 2201 - Acústica
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: Aquest material és fonamentalment de lectura. L'alumne haurà de contrastar la informació del text amb les figures i taules a qui fa referència. A més, al llarg del document es plantegen diverses qüestions que fan pensar a l'alumne, donant així el grau d'interactivitat recomanat en aquests materials.
Intended End User Role: Alumno
Context: Postgrado
Difficulty: Difícil
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Muy alto
Typical Learning Time: 05 horas 00 minutos
Educational language: Inglés
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record