- -

Estado de conservación y propuesta de intervención de una pintura mural de la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alberic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estado de conservación y propuesta de intervención de una pintura mural de la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alberic

Show full item record

Pelegrí Calvet, C. (2019). Estado de conservación y propuesta de intervención de una pintura mural de la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alberic. http://hdl.handle.net/10251/134272

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/134272

Files in this item

Item Metadata

Title: Estado de conservación y propuesta de intervención de una pintura mural de la antigua iglesia del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alberic
Author: Pelegrí Calvet, Clara
Director(s): Martínez Bazán, Mª Luisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-12-12
Issued date:
Abstract:
[CA] El següent treball que a continuació es presenta pretén realitzar l’estudi de l’estat de conservació i proposta d’intervenció d’una pintura mural del segle XIX, una Divina Pastora d’autoria desconeguda, situada en ...[+]


[ES] L'església de l'antic convent caputxí de la Mare de Déu dels Àngels és un edifici catalogat com a Bé de Rellevància Local del municipi d'Alberic que ha sofrit alteracions i danys des de la seua clausura l'any 1835. ...[+]


[EN] The church of the former Capuchin monastery of the "Mare de Déu dels Àngels" is a building catalogued as an Asset of Local Relevance of Alberic that has suffered alterations and damage since its closure in 1835. This ...[+]
Subjects: Pintures murals , Convent , Alberic , Conservació , Restauració
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record