- -

Slow Food: restaurant i escola de cuina en l'Albufera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Slow Food: restaurant i escola de cuina en l'Albufera

Show full item record

Casabán Garcés, A. (2018). Slow Food: restaurant i escola de cuina en l'Albufera. http://hdl.handle.net/10251/141362

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/141362

Files in this item

Item Metadata

Title: Slow Food: restaurant i escola de cuina en l'Albufera
Secondary Title: Slow Food: restaurante y escuela de cocina en la Albufera
Author: Casabán Garcés, Amparo
Director(s): Campos González, Carlos Herrero Vicent, Pascual Salvador Luján, Nuria
Read date / Event date:
2018-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] Un dels objectius de l'slow food és la posada en valor dels productes alimenticis i les modalitats de producció lligades al territori, la seua cultura i béns culturals. D'aquesta manera, en el context de l'Albufera ...[+]


[ES] Uno de los objetivos del slow food es la puesta en valor de los productos alimenticios y las modalidades de producción ligadas al territorio, su cultura y bienes culturales. De esta manera, en el contexto de la Albufera ...[+]


[EN] One of the objectives of the slow food is the put in value of the food products and mits ways of cooking linked to its emplacement, culture and cultural assets. In this way, in context of l'Albufera in general and ...[+]
Subjects: Restaurantes , Escuelas de cocina , Paisaje , Arquitectura , Rehabilitación , Restaurants , Cooking schools , Landscape , Architecture , Rehabilitation
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record