- -

Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alba Fernández, Jesús es_ES
dc.contributor.author Feliu Piera, Ahitor Borja es_ES
dc.date.accessioned 2012-03-02T08:30:29Z
dc.date.available 2012-03-02T08:30:29Z
dc.date.created 2011-09-15
dc.date.issued 2012-03-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/14870
dc.description.abstract Per a reduir el soroll existeixen diferents nivells, per un costat, actuant sobre l'element generador del soroll, reduïnt el soroll en l'orige, el soroll de màquines, automòbils, etc. En canvi, una de les grans fonts de soroll són les persones, amb el qual és molt difícil en aquests casos actuar sobre la font. Un següent nivell és "aïllar-nos" acústicament, és a dir, intentar dificultar la propagació dels diferents tipus de soroll que puguen introduïr-se en les nostres vivendes. Per últim, podem reduïr el soroll una vegada dins la vivenda amb la utilització dels materials adequats. Aquests dos últims nivells requereixen de l'ús de materials absorbents acústics. Açò és sabut des de fa molts anys, i es vénen utilitzant materials no reciclables fàcilment o el contacte del qual amb els éssers humans no es recomanable en molts casos, com les llanes minerals. Durant els últims anys s'està estudiant la possibilitat de poder col·locar en lloc d'aquests materials, alguns materials fets amb fibres naturals, que siguen un producte ecològic i bio-natural, que puguen assegurar un cicle de vida, des de la plantació fins el posterior reciclat de la fibra com a compost que puga reaprofitar-se de forma natural com qualsevol planta. En aquest treball es pretén un estudi de viabilitat des del punt de vista acústic de l'ús de fibres naturals vegetals (coco, yute, cànyamo i kenaf, etc) i animals (plumes, llana, etc). es_ES
dc.format.extent 131 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge es_ES
dc.title Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Feliu Piera, AB. (2011). Fibres naturals per a la reducció de la contaminació acústica. http://hdl.handle.net/10251/14870 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record