- -

Pre-producció del documental: El conflicte sociolingüístic al País Valencià

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pre-producció del documental: El conflicte sociolingüístic al País Valencià

Show full item record

Escribano Sánchez, C. (2011). Pre-producció del documental: El conflicte sociolingüístic al País Valencià. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/14873

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14873

Files in this item

Item Metadata

Title: Pre-producció del documental: El conflicte sociolingüístic al País Valencià
Author: Escribano Sánchez, Carolina
Director(s): Díez Somavilla, Rebeca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-14
Issued date:
Abstract:
Aquest és l'anàlisi previ a la gravació d'un documental protagonitzat per les entrevistes que he anat realitzant durant l'any 2009-2011, englobades en el món de la política, l'educació i els mitjans de comunicació. L'anàlisi ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record