- -

El cigronet. Prerproducció d'animació de la rondalla valenciana El cigronet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El cigronet. Prerproducció d'animació de la rondalla valenciana El cigronet

Show full item record

García Marqués, N. (2020). El cigronet. Prerproducció d'animació de la rondalla valenciana El cigronet. http://hdl.handle.net/10251/149023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149023

Files in this item

Item Metadata

Title: El cigronet. Prerproducció d'animació de la rondalla valenciana El cigronet
Author: García Marqués, Neus
Director(s): López Izquierdo, María Angeles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] Partint de la síntesi de la rondalla valenciana El cigronet, se¿n fa la preproducció de l¿animació utilitzant majoritàriament la tècnica del collage. Aquest projecte pretén difondre una part de la cultura popular ...[+]


[EN] Based on the synthesis of the Valencian fable El cigronet, the animation is pre-produced using mostly the collage technique. This project aims to spread a part of Valencian popular culture that has been relegated to ...[+]
Subjects: Animació , Preproducció , Difusió , Rondalla , Collage , Fotografia , Cultura , Tradició , Identitat. , Animation , Preproduction , Diffusion , Fable , Photography , Culture , Tradition , Identity.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record