- -

Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Forga Martel, M. (2020). Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/150750

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150750

Files in this item

Item Metadata

Title: Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Forga Martel, Maria
Issued date:
Abstract:
El feminisme i el contrafeminisme són presents diàriament en mitjans de comunicació, xarxes socials i cultura pop. Les transformacions socials tenen el seu reflex en l'àmbit de la comunicació, fet que fa necessària una ...[+]
Subjects: Comunicació , docència universitària , perspectiva de gènere
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-17944-2
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Thanks:
Aquest projecte ha rebut finançament del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record