- -

Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant

Show full item record

Pedro Martí, JV. (2020). Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant. http://hdl.handle.net/10251/151257

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151257

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió d’un restaurant
Secondary Title: Desarrollo de una aplicación web para la gestión de un restaurante
Author: Pedro Martí, Joan Vicent
Director(s): Llorens Agost, María Luisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2020-09-14
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest Treball Fi de Grau (TFG) sorgeix de la necessitat d'un client concret d'una aplicació per a gestionar el seu restaurant, principalment perquè el cost de les aplicacions disponibles actualment al mercat és ...[+]


[ES] Este Trabajo Final de Grado (TFG) surge de la necesidad de un cliente concreto de una aplicación para gestionar su restaurante, principalmente porque el coste de las aplicaciones disponibles actualmente en el mercado ...[+]


[EN] This Degree Final Project (DFP) arises from the need of a specific client for an application to manage their restaurant, mainly because the cost of the applications currently available on the market is high for the ...[+]
Subjects: Aplicació web , Restaurant , Comandes , PHP , MySQL , Javascript , TPV , Mòbil , Web application , Commands , POS , Smartphone , Restaurante
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record