- -

Catalogación de actividades de I+D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Catalogación de actividades de I+D

Show full item record

Rubio Laguna, E. (2008). Catalogación de actividades de I+D. http://hdl.handle.net/10251/16173.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16173

Files in this item

Item Metadata

Title: Catalogación de actividades de I+D
Author: Rubio Laguna, Erica
Director(s): Gisbert Soler, Víctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Read date / Event date:
2008-09-08
Issued date:
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record