- -

Request a copy of the document

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Request a copy of the document

Fonts gràfiques formals en torn a la mare de déu de la seu de Xàtiva. Tradició, tecnologia i modernitat en l'obtenció d'una rèplica de la imatge de culte de cara a la seua conservació

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files
  3. to prevent spam must ensure that this functionality is used by real people not bots or replicants