- -

Estudi del fenòmen d'exclusió entre vectors vírics homòlegs i la seua aplicació per a l'expressió de proteïnes recombinants en planta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi del fenòmen d'exclusió entre vectors vírics homòlegs i la seua aplicació per a l'expressió de proteïnes recombinants en planta

Show full item record

Gandia Fernàndez, A. (2010). Estudi del fenòmen d'exclusió entre vectors vírics homòlegs i la seua aplicació per a l'expressió de proteïnes recombinants en planta. http://hdl.handle.net/10251/16246

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16246

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi del fenòmen d'exclusió entre vectors vírics homòlegs i la seua aplicació per a l'expressió de proteïnes recombinants en planta
Author: Gandia Fernàndez, Antoni
Director(s): Orzáez Calatayud, Diego Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2010
Issued date:
Abstract:
Actualment, l'expressió transitòria amb vectors vírics és la tècnica més eficient utilitzada en molecular pharming. Una de les limitacions que afecten l'ús de vectors vírics és l'existència d'un fenomen d'exclusió entre ...[+]
Subjects: Vector viral , Exclusión homologa , Tmv , Superinfección , Molecular pharming , Anticuerpos policlonales
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas-Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·Lular de Plantes
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record