- -

KAKKOII. Ilustración aplicada a un proyecto de branding y merchandising

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

KAKKOII. Ilustración aplicada a un proyecto de branding y merchandising

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Barreiro Diez, José Antonio es_ES
dc.contributor.author Escudero Campos, Lucia es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-28T15:08:04Z
dc.date.available 2021-07-28T15:08:04Z
dc.date.created 2021-07-20
dc.date.issued 2021-07-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/170743
dc.description.abstract [CA] Kakkoii és un projecte d'il·lustració aplicada que planteja el desenvolupament de branding i la promoció d'una línia de disseny de merchandising (samarretes, complements, papereria...) inspirada en la cultura asiàtica. Aquest projecte té com a fi trobar la meua pròpia identitat com a artista, així com la meua metodologia de treball, i poder convertir-la en la meua professió.Utilitzant les tècniques del briefing, el treball començarà amb una investigació i estudi de la contextualització on es posicionarà aquest projecte, es farà un estudi de mercat per a situar la marca i trobar el target adequat, entre altres. Ens centrarem en el desenvolupament del branding. Això inclou la ideació d'un naming, que en aquest cas serà Kakkoii, es dissenyarà un logotip i s'estudiarà que colors i tipografies representaran millor la marca la qual cosa inclou la realització d'una línia d'il·lustracions i s'aplicaran a diferents productes amb l'ús de l'estampació, es provarà tant la serigrafia com la impressió tèxtil, a més, es buscarà el millor lloc que oferisca la millor qualitat-preu quant a la realització d'adhesius i altres productes. Finalment es passarà a realitzar un disseny de l'embalatge. S'oferiran articles únics, assequibles i accessibles a un públic majorment jove. Una vegada els productes siguen triats, abastarem l'ús de la fotografia per a presentar-los al públic de la manera més professional. es_ES
dc.description.abstract [ES] Kakkoii es un proyecto de ilustración aplicada que plantea el desarrollo de branding y la promoción de una línea de diseño de merchandising (camisetas, complementos, papelería¿) inspirada en la cultura asiática. Este proyecto tiene como fin encontrar mi propia identidad como artista, así como mi metodología de trabajo, y poder convertirla en mi profesión. Utilizando las técnicas del briefing, el trabajo comenzará con una investigación y estudio de la contextualización donde se posicionará este proyecto, se hará un estudio de mercado para situar la marca y encontrar el target adecuado, entre otros. Nos centraremos en el desarrollo del branding. Esto incluye la ideación de un naming, que en este caso será Kakkoii, se diseñará un logotipo y se estudiará que colores y tipografías representarán la marca lo cual incluye la realización de una línea de ilustraciones y se aplicarán a diferentes productos con el uso de la estampación, se probará tanto la serigrafía como la impresión textil, además, se buscará el mejor lugar que ofrezca la mejor calidad-precio en cuanto a la realización de pegatinas y otros productos. Finalmente se pasará a realizar un diseño del packaging. Se ofrecerán artículos únicos y asequibles y accesibles a un público mayormente joven. Una vez los productos sean escogidos, abarcaremos el uso de la fotografía para presentarlos al público de la manera más profesional. es_ES
dc.description.abstract [EN] Kakkoii is an illustration project that presents the development of a branding, and the promotion of a merchandising design line (t-shirts, accessories, stationery...) inspired by the asian culture. The purpose of this is to find my own identity as an artist, as well as my work methodology, and to make it my job. Using the techniques of the briefing, the project starts with an investigation and study of the context, where this project will take place, we will make a market research to position the brand and find the target group, among other things. We¿ll focus on the development of the branding. This includes the idea of a brand name, in this case it will be Kakkoii, its logotype design and we¿ll study the colors and typography that will represent the brand. It also includes the production of a bunch of illustrations and they¿ll be adapted to different products using techniques of printing; serigraphy and textile printing, in addition, we¿ll look for the best place in terms of quality-price to create stickers and other products. Finally, we¿ll make a packaging design. We will offer unique, affordable and approachable products to mostly young people. Once the products are chosen, we¿ll make use of the photography to present them the most professional way. es_ES
dc.format.extent 44 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Merchandising es_ES
dc.subject Ilustración es_ES
dc.subject Digital es_ES
dc.subject Diseño es_ES
dc.subject Marca es_ES
dc.subject Ropa es_ES
dc.subject Branding es_ES
dc.subject Briefing es_ES
dc.subject Online es_ES
dc.subject Impresión es_ES
dc.subject Illustration es_ES
dc.subject Design es_ES
dc.subject Brand es_ES
dc.subject Clothes es_ES
dc.subject Printing. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title KAKKOII. Ilustración aplicada a un proyecto de branding y merchandising es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Escudero Campos, L. (2021). KAKKOII. Ilustración aplicada a un proyecto de branding y merchandising. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170743 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141497 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record