- -

Estudi de Paisatge del municipi de Manuel

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de Paisatge del municipi de Manuel

Show full item record

Giner Vidal, J. (2021). Estudi de Paisatge del municipi de Manuel. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175827

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175827

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de Paisatge del municipi de Manuel
Author: Giner Vidal, Jesús
Director(s): Altur Grau, Vicent Jesús Sanchís Blay, José Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2021-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] El treball consistirà en l'elaboració d'un Estudi del Paisatge del municipi de Manuel, per a això es prendrà com a referència les directrius indicades en l'Annex I de la llei 5/2014 (Llei d'ordenació del territori, ...[+]


[EN] The work will consist of the elaboration of a Landscape Study of the municipality of Manuel, for this the guidelines indicated in Annex I of Law 5/2014 (Law of spatial planning, urban planning and landscape of the ...[+]
Subjects: Ordenació del territori , Paisatgisme , Manuel , LOTUP , Territorial Planning , Landscape
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record