- -

Análisis y diseño de un modelo de negocio basado en el desarrollo de una aplicación para móvil de alquiler de bicicletas eléctricas y de préstamo entre particulares

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Análisis y diseño de un modelo de negocio basado en el desarrollo de una aplicación para móvil de alquiler de bicicletas eléctricas y de préstamo entre particulares

Show full item record

Sánchez Herrera, A. (2022). Análisis y diseño de un modelo de negocio basado en el desarrollo de una aplicación para móvil de alquiler de bicicletas eléctricas y de préstamo entre particulares. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185367

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/185367

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis y diseño de un modelo de negocio basado en el desarrollo de una aplicación para móvil de alquiler de bicicletas eléctricas y de préstamo entre particulares
Secondary Title: Analysis and design of a business model based on the development of a mobile application for electric bicycle rental and loan between individuals
Anàlisi i disseny d'un model de negoci basat en el desenvolupament d'una aplicació mòbil per al lloguer i préstec de bicicletes elèctriques entre particulars
Author: Sánchez Herrera, Alberto
Director(s): Ruiz Font, Leonor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2022-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu d'aquest projecte és el disseny i desenvolupament d'una aplicació per a facilitar la gestió d'un servei com és el lloguer de bicicletes elèctriques i el de publicitar i oferir la seua pròpia per a l'ús ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto es el diseño y desarrollo de una aplicación para facilitar la gestión de un servicio como es el alquiler de bicicletas eléctricas y el de publicitar y ofertar la suya propia para el uso ...[+]


[EN] The main objective of this project is the design and development of an application to facilitate the management of a service such as the rental of electric bicycles and to advertise and offer their own for the use of ...[+]
Subjects: Modelo de negocio , Lean startup , Aplicación para móvil , Alquiler bicicletas , Business model , Mobile app , Bicycle rental , Model de negoci , Aplicació per a mòbil , Lloguer de bicicletes
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record