- -

L'apropament cultural com a resposta a la turismefòbia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'apropament cultural com a resposta a la turismefòbia

Show full item record

López Dolz, R. (2022). L'apropament cultural com a resposta a la turismefòbia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185880

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/185880

Files in this item

Item Metadata

Title: L'apropament cultural com a resposta a la turismefòbia
Secondary Title: El acercamiento cultural como respuesta a la turismofobia
The cultural approach as a response to overtourism
Author: López Dolz, Ruth
Director(s): Giménez Chornet, Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2022-07-22
Issued date:
Abstract:
[CA] La turismefòbia és un fenomen cada vegada més estés dins el turisme de masses. Una percepció dels locals cap als turistes difícil de corregir. Una sensació d'irritabilitat per part dels amfitrions que si es pot prevenir ...[+]


[ES] La turismofobia es un fenómeno cada vez más extendido dentro del turismo de masas. Una percepción de los locales hacia los turistas difícil de corregir. Una sensación de irritabilidad por parte de los anfitriones que ...[+]


[EN] Tourismophobia is an increasingly widespread phenomenon within mass tourism. A perception of locals towards tourists difficult to correct. A feeling of irritability on the part of the hosts that can be prevented if ...[+]
Subjects: Producto cultural , Turismo responsable , Turismo de masas , Turismofobia , Turismefòbia , Turisme de masses , Turisme responsable , Producte cultural , Tourismephobia , Mass tourism , Responsible tourism , Cultural product
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Gestión Cultural-Màster Universitari en Gestió Cultural
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record