- -

Producció matemàtica i impacte de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Producció matemàtica i impacte de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana

Show full item record

Baranova, O.; Peris Manguillot, A. (2021). Producció matemàtica i impacte de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana. SCM - Noticies. 48:56-60. http://hdl.handle.net/10251/189913

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189913

Files in this item

Item Metadata

Title: Producció matemàtica i impacte de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana
Author: Baranova, Olga Peris Manguillot, Alfredo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Issued date:
Subjects: Bibliometría , Producció matemàtica , Impacte científic
Copyrigths: Cerrado
Source:
SCM - Noticies. (issn: 1696-8247 )
Publisher:
Societat Catalana de Matematiques
Publisher version: https://scm.iec.cat/scm-noticies/
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record