- -

Análisis y selección de materiales magnéticos para altavoces electrodinámicos de bobina móvil

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis y selección de materiales magnéticos para altavoces electrodinámicos de bobina móvil

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cárcel González, Alfonso Cristóbal es_ES
dc.contributor.author Martínez Iranzo, José es_ES
dc.date.accessioned 2013-02-22T09:35:21Z
dc.date.available 2013-02-22T09:35:21Z
dc.date.created 2012-07-25
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/27240
dc.description.abstract [ES] En el presente trabajo se analiza, mediante técnicas de simulación por elementos finitos, el comportamiento magnético y eléctrico de algunos materiales magnéticos para su aplicación en el motor de un altavoz electrodinámico de tipo profesional. El estudio ha incluido tanto los materiales magnéticos blandos de uso convencional: hierro, acero dulce o fundición dúctil de grafito esferoidal, como materiales alternativos y novedosos para esta aplicación, fabricados por metalurgia de polvos, tales como las aleaciones Fe-Ni, Fe-P, Fe-Si y materiales compuestos por aglomeración, a base de hierro de alta pureza (SMC), en el rango de frecuencias y excitación característicos de esta aplicación. es_ES
dc.description.abstract [EN] The present work was aimed at analysing, by FEM simulation techniques, the magnetic and electrical behaviour of some soft magnetic materials as potential candidates for the magnetic core in professional electro-dynamic loudspeakers. The study included soft magnetic materials widely used for these devices, such wrought pure iron, low carbon steels or ductile cast iron, and also some alternative and novel materials for this application, such as sintered Fe-Ni, Fe-P or Fe-Si alloys and non-sintered composite materials (SMC) based on pure iron powders. The analysis was performed over the typical excitation currents and frequency range of these devices. es_ES
dc.description.abstract [CA] A l¿actual tesi s¿analitza mitjançant tècniques de simulació per element finits el comportament magnètic i elèctric d¿alguns materials magnètics per a la seua aplicació en el motor d¿un altaveu electrodinàmic de tipus professional. L¿estudi inclou tant els materials magnètics tous d¿ús convencional: ferro, acer dolç o fosa dúctil de grafit esferoïdal, com materials alternatius i nous per aquesta aplicació, fabricat per metal¿lúrgia de pols, com ara els aliatges Fe-Ni, Fe-P, Fe-Si i materials compostos per aglomeració, a base de ferro d¿alt nivell de puresa (SMC), en el rang de freqüències i excitació característica d¿esta aplicació. Mitjançant l¿anàlisi efectuat es valoren les prestacions dels diferents materials i els seus efectes sobre els paràmetres clau per la qualitat i rendiment del dispositiu. Les millores en el factor força ¿producte de la inducció en el entreferro per la longitud del fil de la bobina- són imprescindibles per a incrementar l¿eficàcia del motor. Per tant, qualsevol solució que permeta augmentar la inducció magnètica tindrà una repercussió immediata sobre l¿eficiència de l¿altaveu. L¿altre factor determinant és la reducció per les pèrdues per corrents de Foucault. A estes pèrdues van associats altres efectes perniciosos per a les prestacions d¿aquest tipus de transductor, com ara l¿incrementa de la resistència elèctrica de la bobina, les variacions de la inductància amb la corrent aplicada i la seua repercussió en la impedància total. Els resultats obtinguts indiquen que a baixes freqüències (0.5 kHz), les millores prestacions s¿obtenen amb materials Fe-Ni, Fe-Si i SMC. Conforme s¿incrementa la freqüència (5 kHz), el material òptim passa a ser el SMS, amb unes pèrdues relatives comparables a les de fosa esferoïdal, però amb valors d¿inducció de saturació més elevats. Globalment, tant els aliatges Fe-Ni com els compostos SMC ofereixen avantatges tecnològiques a les seues prestacions. No obstant, la seua incorporació final com alternativa als materials actuals depèn també, en gran part, dels criteris econòmics. El circuit magnètic pot representar el 60% o més del preu d¿un altaveu de tipus professional, per tant aquesta variable pot ser crítica a l¿hora de realitzar la selecció final dels materials per al nucli. es_ES
dc.format.extent 94 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Materiales magnéticos blandos es_ES
dc.subject Pérdidas por corrientes de foucault es_ES
dc.subject Metalurgia de polvos es_ES
dc.subject Soft magnetics materials es_ES
dc.subject Eddy current losses es_ES
dc.subject Powder metallurgy es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería Mecánica y Materiales-Màster Universitari en Enginyeria Mecànica i Materials es_ES
dc.title Análisis y selección de materiales magnéticos para altavoces electrodinámicos de bobina móvil es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Iranzo, J. (2012). Análisis y selección de materiales magnéticos para altavoces electrodinámicos de bobina móvil. http://hdl.handle.net/10251/27240 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record