- -

Gestió i monitorització de l'estació meteorològica de la UPV Campus Gandia: aplicació i allotjament en un servidor web

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió i monitorització de l'estació meteorològica de la UPV Campus Gandia: aplicació i allotjament en un servidor web

Show full item record

González Camarena, R. (2012). Gestió i monitorització de l'estació meteorològica de la UPV Campus Gandia: aplicació i allotjament en un servidor web. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/28183

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28183

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestió i monitorització de l'estació meteorològica de la UPV Campus Gandia: aplicació i allotjament en un servidor web
Author: González Camarena, Rafael
Director(s): Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-10
Issued date:
Abstract:
La creació d'una pàgina web on gestionar i processar les dades que reba de l'estació (variables meteorològiques en temps real) , a més es va afegir informació addicional relacionada amb el camp de la meteorologia i ciències ...[+]
Subjects: Estació meteorològica , Mesura meteorològica , Campus de Gandia , Servidor web
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record