- -

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Herrero Durá, Juan Manuel es_ES
dc.contributor.author Llopis Espinosa, Joaquín es_ES
dc.date.accessioned 2013-05-13T06:38:53Z
dc.date.available 2013-05-13T06:38:53Z
dc.date.created 2012-09-27
dc.date.issued 2013-05-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/28757
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (9109) es_ES
dc.description.abstract [CA] L¿objectiu del present projecte consisteix en el disseny i implementació d¿un sistema encastat per al control d¿un banc de probes de piles d¿hidrogen. El present projecte abasta les següents tasques de disseny: ¿ Control del sistema de refrigeració mitjançant la circulació d¿aigua per la pila d¿hidrogen. ¿ Control del sistema de gasos, tant de pressió per al canal d¿hidrogen com de cabdal per al canal d¿oxigen. ¿ Control de la humiditat de l¿oxigen. ¿ Control de la temperatura de l¿humidificador. ¿ Control de la temperatura de l¿oxigen. ¿ Gestió de l¿arrencament i la parada de la pila de combustible. ¿ Instal¿lació del sistema encastat i connexió amb el procés. Són especificacions del client pel que respecta a la implementació: ¿ El sistema encastat de control a utilitzar serà el NI CRIO de la casa National Instruments. ¿ La implementació del programari es realitzarà sobre LABVIEW, el programari constarà de dos parts: monitorització i control. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Combustibles es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial es_ES
dc.title Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Llopis Espinosa, J. (2012). Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem. http://hdl.handle.net/10251/28757. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record