- -

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ortuño Molins, Vicente es_ES
dc.contributor.author Martín Aguilar, Óscar Manuel es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-25T07:36:41Z
dc.date.available 2013-07-25T07:36:41Z
dc.date.created 2006-03-22
dc.date.issued 2013-07-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/31420
dc.description.abstract Presenta les diferents solucions adoptades per a la realització d'un disseny i un layout satisfactori per a l'ús tant d¿uns cursors tàctils, rodons i lineals, com de quatre commutadors tàctils per a una aplicació en cristall. S'ha emprat tecnologia de muntatge superficial (SMT), per la impossibilitat d'utilitzar tecnologia a través de forat (THT) a causa del material; la placa fou dissenyada en una capa per la mateixa raó. La plantilla del cursor tàctil lineal es va dissenyar mitjançant el seguiment de les instruccions facilitades pel fabricant, per contra, per al cursor tàctil rodó férem una ferramenta específica amb Excel tant per a la plantilla com per al posicionament dels components. Els commutadors tàctils són dos elèctrodes interdigitats de material conductiu. Un d'ells portarà endinsada una làmpada LED com a test. Per al control de tots els dispositius s'emprarà un microcontrolador PIC18F448 amb comunicació perifèrica sèrie (SPI). es_ES
dc.format.extent 26 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Conmutador es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics es_ES
dc.title Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martín Aguilar, OM. (2006). Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1). http://hdl.handle.net/10251/31420. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record