- -

Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Camarena Femenia, Francisco es_ES
dc.contributor.author Gómez Sánchez, Raquel es_ES
dc.date.accessioned 2013-09-02T08:11:40Z
dc.date.available 2013-09-02T08:11:40Z
dc.date.created 2006-07-19
dc.date.issued 2013-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/31672
dc.description.abstract Construcció d'uns transductors òptims per a mesurar el coeficient d'absorció i la velocitat de propagació en els vegetals. Els teixits vegetals tenen una estructura complexa que produeix que l'ona es disperse, això junt amb l'absorció d'energia que es produeix a qualsevol medi, fa que resulte millor utilitzar la tècnica d'emissio-recepció a baixa freqüència dins del rangue dels ultrasons. es_ES
dc.format.extent 88 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge es_ES
dc.title Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gomez Sanchez, R. (2006). Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals. http://hdl.handle.net/10251/31672. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record