- -

Disseny d'una ruta turística adaptada per a persones amb deficiència visual del parc natural de L'Albufera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una ruta turística adaptada per a persones amb deficiència visual del parc natural de L'Albufera

Show full item record

Pastor Carbonell, MJ. (2006). Disseny d'una ruta turística adaptada per a persones amb deficiència visual del parc natural de L'Albufera. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/32025

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32025

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una ruta turística adaptada per a persones amb deficiència visual del parc natural de L'Albufera
Author: Pastor Carbonell, María José
Director(s): Blanca Giménez, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana - Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana
Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2006-06-22
Issued date:
Abstract:
El projecte que he realitzat es basa principalment en l'adaptació de la ruta ja existent a l'Albufera anomenada "Ruta del Racó de l¿Olla". L'objetiu principal és adaptar aquesta ruta pel Parc Natural de l'Albufera, ...[+]
Subjects: Rutas turísticas , Albufera de Valencia , Discapacidad visual , Accesibilidad
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record