- -

Detecció de fallades en productes tèxtils mitjançant l'aplicació de tècniques de visió per computador

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Detecció de fallades en productes tèxtils mitjançant l'aplicació de tècniques de visió per computador

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem