- -

Estudi de les plagues en parcs i jardins d'Elda

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de les plagues en parcs i jardins d'Elda

Show full item record

Planelles García, A. (2007). Estudi de les plagues en parcs i jardins d'Elda. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34075

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34075

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de les plagues en parcs i jardins d'Elda
Author: Planelles García, Ana
Director(s): Rodrigo Santamalia, Mª Eugenia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals
Read date / Event date:
2007-04-10
Issued date:
Abstract:
Anàlisi de l'estat fitosanitari dels parcs i jardins urbans d' Elda i com millorar- lo, amb l'objectiu de conèixer les principals plagues que afecten als arbres de ombra dels jardins i avingudes de la població,fer un ...[+]
Subjects: Parques urbanos , Plagas
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record