- -

Introducció de les Cooperatives Agrícoles en la venda minorista de carburant: Impacte sobre els preus de venda i evolució de la xifra de vendes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Introducció de les Cooperatives Agrícoles en la venda minorista de carburant: Impacte sobre els preus de venda i evolució de la xifra de vendes

Show full item record

Subiela Sornosa, C. (2013). Introducció de les Cooperatives Agrícoles en la venda minorista de carburant: Impacte sobre els preus de venda i evolució de la xifra de vendes. http://hdl.handle.net/10251/35407.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35407

Files in this item

Item Metadata

Title: Introducció de les Cooperatives Agrícoles en la venda minorista de carburant: Impacte sobre els preus de venda i evolució de la xifra de vendes
Author: Subiela Sornosa, Caterina
Director(s): Romero Civera, Agustin
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-11-27
Issued date:
Abstract:
[CA] Les cooperatives agràries, agreujades per la situació actual de l'economia, i, fortament influenciades per la crisi, han hagut de reciclar-se, d ampliar els seus serveis adaptant-se a les exigències al llarg del ...[+]
Subjects: Cooperativas agrarias , Combustibles , Estaciones de servicio , Hidrocarburos , Mercado de carburantes
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record