- -

Projecte de restauració de l'ecosistema dunar de la restinga de l'Auir (Gandia) per a ús públic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de restauració de l'ecosistema dunar de la restinga de l'Auir (Gandia) per a ús públic

Show full item record

Sánchez Server, D. (2014). Projecte de restauració de l'ecosistema dunar de la restinga de l'Auir (Gandia) per a ús públic. http://hdl.handle.net/10251/45709

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/45709

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de restauració de l'ecosistema dunar de la restinga de l'Auir (Gandia) per a ús públic
Author: Sánchez Server, Daniel
Director(s): Dalmau Rovira, Ferran Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-09-24
Issued date:
Abstract:
El fenomen urbanitzador, ha generat afeccions negatives i fins i tot, en alguns llocs de forma irreversible, de cara al litoral. Les urbanitzacions costaneres han ocupat en primer lloc l’espai dunar més pròxim a la línia ...[+]


El fenómeno urbanizador, ha generado afecciones negativas e incluso, en algunos lugares de forma irreversible, de cara al litoral. Las urbanizaciones costeras han ocupado en primer lugar el espacio dunar más próximo a ...[+]


The phenomenon of urban development has had negative effects towards the coast, in some places irreversible. The coastal developments have mainly occupied the dunes near the coast, interrupting the dynamics of the dune ...[+]
Subjects: Sistema dunar , Ús públic , Restauració , Tècnica ecològica , Duna , Uso Público , Restauración , Técnica ecológica , Restinga , Dune , Public use , Restoration , Ecological technique , Sandbank
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record