- -

Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T

Show full item record

Arlandis Esteve, G. (2014). CLASSIFICACIÓ GEOMORFOLÒGICA DELS BARRANCS DE LA COSTA EST DE MALLORCA MITJANÇANT MORFO PERFIL-T. http://hdl.handle.net/10251/50580.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50580

Files in this item

Item Metadata

Title: Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T
Author: Arlandis Esteve, Gemma
Director(s): Pardo Pascual, Josep Eliseu
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Read date / Event date:
2014-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] Des de sempre s’ha estudiat la geomorfologia de diferents elements hidrològics mirant sols la seua planimetria, i utilitzant metodologies, a voltes bastant objectives. Gràcies a l’existència dels Models Digitals ...[+]
Subjects: Altimetría , ArcView , Modelo Digital de Elevaciones , Hidrología , Morfo Perfil-T , Mallorca , Barrancos , Geomorfología
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record