- -

Disseny de la xarxa municipal de Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny de la xarxa municipal de Cullera

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terrasa Barrena, Silvia Mª es_ES
dc.contributor.advisor Oliver, Alfred es_ES
dc.contributor.advisor Oliver Company, Alfredo es_ES
dc.contributor.author Vernich Merino, Álvaro es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.25378969999997025; north=39.1631959; name=Cullera, València, Espanya
dc.date.accessioned 2015-07-31T11:54:11Z
dc.date.available 2015-07-31T11:54:11Z
dc.date.created 2015-07-13
dc.date.issued 2015-07-31 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54068
dc.description.abstract [CAT] Aquest treball descriu el procés que s’ha seguit per a dur a terme un projecte de disseny d’una xarxa d’àrea local en el municipi de Cullera. Sobre part d’una antiga infraestructura s’ha implantat una nova xarxa que proporciona major velocitat, seguretat i ample de banda. El treball posa de manifest la planificació a priori de les tasques, l’estudi de les tecnologies que s’ha utilitzat així com el disseny que s’ha seguit. es_ES
dc.description.abstract [EN] This paper describes the process that has continued to carry out a project to design a local area network in the municipality of Cullera. On part of an old infrastructure has implemented a new network that provides greater speed, security and bandwidth. The work reveals planning tasks a priori, the study of the technologies used and the design has been followed. es_ES
dc.format.extent 62 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Xarxa es_ES
dc.subject Subxarxa es_ES
dc.subject Seguretat es_ES
dc.subject LAN es_ES
dc.subject Encaminament es_ES
dc.subject Network es_ES
dc.subject Security es_ES
dc.subject Routing es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Disseny de la xarxa municipal de Cullera es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vernich Merino, Á. (2015). Disseny de la xarxa municipal de Cullera. http://hdl.handle.net/10251/54068. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 26505 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record