- -

Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus

Show full item record

Sendra Server, V. (2015). Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus. http://hdl.handle.net/10251/56740.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56740

Files in this item

Item Metadata

Title: Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus
Author: Sendra Server, Vicent
Director(s): Vidal Pantaleoni, Ana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Read date / Event date:
2015-07-29
Issued date:
Abstract:
El projecte té 2 parts. Primer es presenta un mètode per a la correcció atmosférica d’imatges de satèl·lit d’alta resolució basat en el model de transferència radiativa de MODTRAN. Després és presenta una aplicació per a ...[+]
Subjects: TOC , TOA , MODTRAN , Reflectivitat , Correcció atmosfèrica , Teledetecció
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería en Telecomunicación-Enginyeria en Telecomunicació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record