- -

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia

Show full item record

Ferrer Torrent, V. (2015). El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/59925

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59925

Files in this item

Item Metadata

Title: El potencial expressiu de la plàstica cinematogràfica des de la visió del director d'art Fèlix Murcia
Author: Ferrer Torrent, Vicenta
Director(s): Pavia Cogollos, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2015-09-17
Issued date:
Abstract:
El present treball és un intent de reflexionar sobre la importància i transcendència que els elements plàstics i expressius exerceixen en la creació d'espais cinematogràfics, posant especial atenció a la seua finalitat ...[+]


The present work is an attempt to think about the importance and significance plastic and expressive elements play in creating cinematographic spaces creating paying attention to its salient role in order to create a ...[+]
Subjects: Cinema , Direcció artística , Escenografia , Dramatisme , Film analysis , Art direction , Set design
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record