- -

La factorització LU

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La factorització LU

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). La factorització LU. http://hdl.handle.net/10251/63584

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/63584

Video Viewer

Item Metadata

Title: La factorització LU
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Descripció de la factorització LU d'una matiru quadrada,
Subjects: Gauss , Jordan , Factorització , Matriu , Operació elemental , Reducció , Sistema lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=aadbba20-021e-11e6-851a-656f7e06a374
Learning Resource Type: Screencast
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record