- -

MATEMÀTICA DISCRETA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

MATEMÀTICA DISCRETA

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2014). MATEMÀTICA DISCRETA. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/67108

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/67108

Files in this item

Item Metadata

Title: MATEMÀTICA DISCRETA
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Aquest és un llibre de text destinat als estudiants d'informàtica (o de matemàtiques, o d'alguna altra enginyeria) que cursen la matèria en un quadrimestre del primer any. Els continguts, el grau de profunditat amb què es ...[+]
Subjects: Matemàtica , Discreta
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-200-1
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_3587-1-2
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record