- -

AVALUACIÓ DE L'ACCESIBILITAT EN ELS PARCS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

AVALUACIÓ DE L'ACCESIBILITAT EN ELS PARCS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Show full item record

Martínez Cortijo, FJ.; Pajares Moreno, B. (2014). AVALUACIÓ DE L'ACCESIBILITAT EN ELS PARCS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/70630

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70630

Files in this item

Item Metadata

Title: AVALUACIÓ DE L'ACCESIBILITAT EN ELS PARCS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Issued date:
Abstract:
Este llibre és resultat d'un treball d'investigació sobre les dificultats d'aplicar la normativa sobre accessibilitat en els parcs públics. S'analitzen distints exemples per a arribar a establir unes solucions que pretenen ...[+]
Subjects: Avaluació , L'accesibilitat , Parcs , Públics , Ciutat , València
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-299-5
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_386-4-1
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record