- -

Diseño de un envase para perfumería

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño de un envase para perfumería

Show full item record

Ferrando Pallarés, A. (2016). Diseño de un envase para perfumería. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/74579

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/74579

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño de un envase para perfumería
Author: Ferrando Pallarés, Andrea
Director(s): Alberola Sendra, Joan Enric
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Read date / Event date:
2016-06-29
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objecte d’aquest projecte és desenvolupar la marca i el disseny tant gràfic com estructural d’un envàs dirigit al sector de la perfumeria d’alta gama. El client que fa l’encàrrec és BERIOSKA SL que fabrica perfums. ...[+]
Subjects: Envase , Diseño , Perfume , Diseño gráfico
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record