- -

Càlcul dels valors propis

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Càlcul dels valors propis

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2017). Càlcul dels valors propis. http://hdl.handle.net/10251/77871

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/77871

Video Viewer

Item Metadata

Title: Càlcul dels valors propis
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo calculem els valors propis de diverses matrius, introduïm el concepte de multiplicitat algèbrica i mostrem que una matriu real pot tenir valors propis que no ho són, de reals.
Subjects: endomorfisme , valor propi , vector propi , matriu diagonalitzable , espectre , equació característica , polinomi característic , multiplicitat algebraica , autovalor , autovector
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=1d358440-a1c3-11e6-884c-b7c700cdde63
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Aquest vídeo no té cap requisit especial (al marge del coneixement previ de les nocins bàsiques a prop de matrius). Tot i això, és recomanable haver estudiat les definicions bàsiques sobre diagonalització, com ara les que es troben al vídeo "Endomorfismes i matrius diagonalitzables."
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record