- -

Càlcul dels valors propis

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Càlcul dels valors propis

Mostrar el registro completo del ítem

Fuster Capilla, RR. (2017). Càlcul dels valors propis. http://hdl.handle.net/10251/77871

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/77871

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Càlcul dels valors propis
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
En aquest vídeo calculem els valors propis de diverses matrius, introduïm el concepte de multiplicitat algèbrica i mostrem que una matriu real pot tenir valors propis que no ho són, de reals.
Palabras clave: endomorfisme , valor propi , vector propi , matriu diagonalitzable , espectre , equació característica , polinomi característic , multiplicitat algebraica , autovalor , autovector
Código UNESCO: 1201 - Álgebra
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=1d358440-a1c3-11e6-884c-b7c700cdde63
Tipo de recurso educativo: Screencast
Descripción acerca del uso: Aquest vídeo no té cap requisit especial (al marge del coneixement previ de les nocins bàsiques a prop de matrius). Tot i això, és recomanable haver estudiat les definicions bàsiques sobre diagonalització, com ara les que es troben al vídeo "Endomorfismes i matrius diagonalitzables."
Destinatario: Alumno
Contexto: Primer ciclo
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Alto
Tiempo típico: 15 minutos
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem