- -

Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent

Show full item record

Sigalat Navarro, M. (2008). Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/81775

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/81775

Files in this item

Item Metadata

Title: Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent
Author: Sigalat Navarro, Marc
Director(s): Catalá Icardo, Mónica López Paz, José Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-11-04
Issued date:
Abstract:
En el present projecte anem a realitzar un estudi per a dissenyar un sistema que ens donarà la possibilitat de mesurar concentracions del plaguicida metamidofós en aigües. El sistema aplicat resultarà de la combinació ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record