- -

Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lloret Mauri, Jaime es_ES
dc.contributor.author Bono Aguilar, Rafael es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-11T11:25:14Z
dc.date.available 2017-09-11T11:25:14Z
dc.date.created 2017-07-20
dc.date.issued 2017-09-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/86957
dc.description.abstract Amb aquest treball, s’intentarà donar una visibilitat de la senzillesa amb la que qualsevol usuari amb coneixements de xarxa pot configurar la seva pròpia xarxa securitzada al seu propi entorn domèstic, així com realitzar instal·lacions a més gran escala, depenent de les necessitats a les que s’haja de fer front, considerant necessària la securització de totes les xarxes, independentment de la seva magnitud. es_ES
dc.description.abstract Configuration of a home network with services published to the Internet, protected with perimeter security elements such as an IDS / IPS, a Firewall which would be correlated in an open source SIEM, where we can see the different attacks received and those that the elements have stopped . es_ES
dc.description.abstract Configuración de una red doméstica con servicios publicados a Internet, protegida con elementos de seguridad perimetral tales como un IDS/IPS, un Firewall y todo ello correlado en un SIEM open source, donde podremos ver los diferentes ataques recibidos y los que los elementos han parado. es_ES
dc.format.extent 48 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject perimeter security es_ES
dc.subject open source es_ES
dc.subject networking es_ES
dc.subject Seguridad perimetral es_ES
dc.subject redes es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA TELEMATICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge es_ES
dc.title Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bono Aguilar, R. (2017). Configuració de seguretat perimetral en una xarxa domèstica utilitzant projectes open source. http://hdl.handle.net/10251/86957. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 57177 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record