- -

Análisis de las estrategias de control de motores de inducción mediante el desarrollo de un modelo dinámico en simulink

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de las estrategias de control de motores de inducción mediante el desarrollo de un modelo dinámico en simulink

Show full item record

Escrihuela Airós, A. (2017). Análisis de las estrategias de control de motores de inducción mediante el desarrollo de un modelo dinámico en simulink. http://hdl.handle.net/10251/88078.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/88078

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis de las estrategias de control de motores de inducción mediante el desarrollo de un modelo dinámico en simulink
Author: Escrihuela Airós, Arnau
Director(s): Pons Llinares, Joan
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica
Read date / Event date:
2017-07-17
Issued date:
Abstract:
[CAT/VA] El control dels motors d'inducció té en la industria dos estratègies bàsiques: el control plantejat amb equacions d'un model quasi-estacionari del motor, i el control per orientació de camp, basat en equacions ...[+]
Subjects: . , Màquines elèctriquesMotor d'induccióControlSimulink , Simulink
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record