- -

Estudi de les percepcions dels estudiants de la FADE sobre l’ètica comptable: una anàlisi basada en vinyetes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de les percepcions dels estudiants de la FADE sobre l’ètica comptable: una anàlisi basada en vinyetes

Show full item record

Puchades Martínez, C. (2017). ESTUDIO DE LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA FADE SOBRE LA ÉTICA CONTABLE: UN ANÁLISIS BASADO EN VIÑETAS. http://hdl.handle.net/10251/89750

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/89750

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de les percepcions dels estudiants de la FADE sobre l’ètica comptable: una anàlisi basada en vinyetes
Secondary Title: Estudio de las percepciones de los estudiantes de la FADE sobre la ética contable: un análisis basado en viñetas
Author: Puchades Martínez, Carles
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA)
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2017-09-29
Issued date:
Abstract:
[CA] Els nombrosos escàndols financers reconeguts mundialment com Enron, Worldcom, Parmalat, entre altres, posaren en evidència la falta d’ètica empresarial i la necessitat d’instaurar una sèrie de normes i principis ...[+]
Subjects: Ética contable , Responsabilidad social corporativa (RSC) , Análisis de encuestas , Estudiantes FADE , Ética empresarial , Ética comptable , Percepció , Comptabilitat ética
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record