- -

Disseny i implementació d'un sistema per a la mesura de sensors capacitius amb interfície directa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i implementació d'un sistema per a la mesura de sensors capacitius amb interfície directa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pelegrí Sebastiá, José
dc.contributor.author Llopis Signes, Miguel José es_ES
dc.date.accessioned 2011-01-14T10:24:49Z
dc.date.available 2011-01-14T10:24:49Z
dc.date.created 2010-03-05
dc.date.issued 2011-01-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/9163
dc.description.abstract Aquest document conté el disseny d'un sistema per a la mesura de sensors capacitatius, caracteritzat per estar implementat amb una interfície directa amb el microcontrolador. Inicialment, en el dos primers punts, es realitza una introducció dels principals components que formen el projecte, en el primer punt es realitza una introducció dels sensors, i en el segon una introducció dels microcontroladors. Seguidament es realitza un estudi del diferents tipus de connexió entre els sensors i microcontroladors, fins a explicar en el últim punt la connexió que s'utilitzarà en aquest projecte. A més es realitza un estudi de la connexió entre el microcontrolador i el ordinador per a la correcta transferència de dades. A continuació, en el següent punt es realitza el disseny del sistema complet de mesura i dels components del que està format. En aquest punt, també podem trobar els resultats experimentals medits amb el sistema elaborat en aquest projecte. En el últim punt, trobem les conclusions final i les futures línies de treball. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics es_ES
dc.title Disseny i implementació d'un sistema per a la mesura de sensors capacitius amb interfície directa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Llopis Signes, MJ. (2010). Disseny i implementació d'un sistema per a la mesura de sensors capacitius amb interfície directa. http://hdl.handle.net/10251/9163 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record