- -

Pintando el camino

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pintando el camino

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Miralles Crisóstomo, José es_ES
dc.contributor.author Toledo Peñarroja, Yolanda es_ES
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:53:03Z
dc.date.available 2018-02-12T08:53:03Z
dc.date.created 2017-09-27
dc.date.issued 2018-02-12 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/97652
dc.description.abstract [EN] With this series of paintings, we can have a glimpse of some of the memories that have made me more fighter in my day to day life. Painting the way, try to count with eight paints of 20 cm x 20 cm. that are experiences and memories in your life, that are not easy to forget. In the body of the report will know better what are these memories and how they have made possible the construction of that way and not another. And we also observe how the referents have been encourage the pictorial work. All the paintings are next to each other in a horizontal position, with the exact order of the way and have a separation of 3 cm between each painting. This separation is important because if they were closer it would give the sensation that the road has been very fast and if the paintings are more separated the view of this way is difficult, so one of the main objectives of this project is to build this way and not undo it. Are painted on a rigid support and with flat inks. Day to day, like the one that you have to follow in your life for plowing your way and be able to set your goals es_ES
dc.description.abstract [VA] Amb aquesta sèrie de quadres podem tindre una visió d’alguns dels records que al meu dia a dia m’han anat fent més lluitadora. En Pintant el camí, se intenta contar amb set quadres de 20 cm. x 20 cm . com hi ha vivències i records a la teua vida, que per molt que vulguis no pots treure’t del cap, al cos de la memòria es coneixerà millor quins son aquests records i com han fet possible la construcció d’eixe camí i no un altre. I també s’observarà com els referents han anat nodrint l’obra pictòrica. Els quadres estan tots l’un al costat de l’altre en posició horitzontal, amb un ordre exacte de recorregut del camí i tenen una separació de 3 centímetres entre cada quadre, dita separació es important perquè si estaven més prop donava la sensació de que era un recorregut molt ràpid i si estaven més lluny es desconnectaven entre ells, aleshores el camí es desfeia, en lloc d’anar construint-se que es un del objectius principals d’aquest projecte. Estan pintats sobre una suport rígid y amb pintura acrílica mitjançant tintes planes, ja que s’ha volgut plasmar una neteja i una organització constant al dia a dia, com la que deus seguir a la vida per a llaurar el teu camí i poder aconseguir uns objectius. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pintura es_ES
dc.subject records es_ES
dc.subject tintes planes es_ES
dc.subject camí. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Pintando el camino es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Toledo Peñarroja, Y. (2017). Pintando el camino. http://hdl.handle.net/10251/97652 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 66059 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record