- -

G E A. L'aproximació amb la mirada a la natura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

G E A. L'aproximació amb la mirada a la natura

Show full item record

Casanova Mas, H. (2018). G E A. L'aproximació amb la mirada a la natura. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/100214

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/100214

Files in this item

Item Metadata

Title: G E A. L'aproximació amb la mirada a la natura
Secondary Title: G E A. La aproximación con la mirada a la naturaleza
Author: Casanova Mas, Helena
Director(s): Albelda Raga, José Luís
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2018-03-28
Issued date:
Abstract:
Aquest treball tracta d'aproximar el medi natural a la nostra quotidianitat. Fer-lo observable amb un valor estètic, prenent consciència que aquestes creacions naturals observades amb tranquil·litat esdevenen obres d'art, ...[+]


This work tries to bring closer the natural environment to our daily life. Making it observable with an aesthetic value, becoming us aware that these natural creations watched with tranquility turn into works of art, if ...[+]
Subjects: video installation , nature , analog photography , videoinstal·lació , naturalesa , fotografia analògica
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record