- -

BOUPV 110

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 110

Show full item record

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/100595

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 110
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº110
Author: Secretaría General
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Índex I. Disposicions generals, acords i resolucions 3 Acords del Consell de Govern de 13 de març de 2018 II. Informació d’interès per a la comunitat universitària 5 Modificació parcial de l’acord d’adequació de la ...[+]


íNDICE 1. IDisposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3 Acuerdos del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2018 II.-Información de interés para la comunidad universitaria 5 Modificación parcial del acuerdo de ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Description: Acords del Consell de Govern de 13 de març de 2018
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record