- -

Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució?

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució?

Show full item record

Casanova Colón, J. (2011). Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució?. http://hdl.handle.net/10251/10073

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10073

Video Viewer

Item Metadata

Title: Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució?
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
L'esquema de resolució és un document escrit previ a la mateixa resolució del problema, que resumeix tota la informació rellevant en ella: enunciat, estratègia de resolució dissenyada i criteris de verificació prevists. ...[+]
Subjects: Resolució de problemes , Esquema de resolució
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=d6ce564d-866f-7641-bbb0-bfab9620a812
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'alumne, a la vegada que visuailtza l'objecte d'aprenentatge, hauria d'anotar els apartats que han de considerar-se en un esquema de resolució i el contingut de cada un d'ells. A continuació hauria d'intentar elaborar l'esquema de resolució d'algun problema complex que haja d'abordar.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 20
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record