- -

Anàlisi dimensional i verificació de resultats

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Anàlisi dimensional i verificació de resultats

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2011). Anàlisi dimensional i verificació de resultats. http://hdl.handle.net/10251/10074

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10074

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Anàlisi dimensional i verificació de resultats
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte d'aprenentatge comença recapitulant alguns conceptes fonamentals de l'anàlisi dimensional, a continuació recorda les regles d'escriptura de les equacions dimensionals i, finalment, mostra com pot aplicar-se aquesta ...[+]
Palabras clave: Resolució de problemes , Verificació de resultats , Anàlisi dimensional
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=4cbee7bd-1d48-1446-8598-fb1884010968
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge és descriptiu. Durant la visualització, l'alumne hauria d'anotar les regles d'escriptura d'equacions dimensionals i fixar-se en les possibilitats i limitacions de l'anàlisi dimensional com a ferramenta de comprovació. A continuació hauria de tractar d'aplicar aquesta tècnica a la verificació de resultats d'algun problema que haja resolt.
Destinatario: Alumno
Contexto: Primer ciclo
Dificultad: Fácil
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 20
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem