- -

Anàlisi dimensional i verificació de resultats

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi dimensional i verificació de resultats

Show full item record

Casanova Colón, J. (2011). Anàlisi dimensional i verificació de resultats. http://hdl.handle.net/10251/10074

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10074

Video Viewer

Item Metadata

Title: Anàlisi dimensional i verificació de resultats
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge comença recapitulant alguns conceptes fonamentals de l'anàlisi dimensional, a continuació recorda les regles d'escriptura de les equacions dimensionals i, finalment, mostra com pot aplicar-se aquesta ...[+]
Subjects: Resolució de problemes , Verificació de resultats , Anàlisi dimensional
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=4cbee7bd-1d48-1446-8598-fb1884010968
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge és descriptiu. Durant la visualització, l'alumne hauria d'anotar les regles d'escriptura d'equacions dimensionals i fixar-se en les possibilitats i limitacions de l'anàlisi dimensional com a ferramenta de comprovació. A continuació hauria de tractar d'aplicar aquesta tècnica a la verificació de resultats d'algun problema que haja resolt.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record