- -

Aïllar un cos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aïllar un cos

Show full item record

Casanova Colón, J. (2011). Aïllar un cos. http://hdl.handle.net/10251/10075

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10075

Video Viewer

Item Metadata

Title: Aïllar un cos
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge descriu què s'entén per aïllar un cos i com s'elabora el diagrama de sòlid aïllat en el qual es plasma el resultats d'aquesta operació mental. Indica què s'ha d'incloure en el diagrama i amb quin ...[+]
Subjects: Mecànica , Aïllar un cos , Diagrama de sòlid aïllat
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=4fd59794-8e2c-754a-86b7-71cd238f5f54
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge és descriptiu. Després de mirar-lo i escoltar-lo amb atenció, l'alumne hauria d'intentar preparar el diagrama de sòlid aïllat de cada un dels exemples presentats en el text i comparar el resultat amb que allí es proporciona.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 20
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record