- -

Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços

Show full item record

Casanova Colón, J. (2011). Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços. http://hdl.handle.net/10251/10076

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10076

Video Viewer

Item Metadata

Title: Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge explica què són i com es calculen les forces en els extrems de les barres, les forces d'encastament perfecte i els esforços. Així mateix insisteix en les relacions i les diferències entre elles. ...[+]
Subjects: Teoria d'estructures , Estructures de barres , Càlcul matricial en rigidesa , Forces en els extrems de les barres , Forces d'encastament perfecte , Esforços
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=348cb81e-2d8e-8e46-995f-2a5858e3081d
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'alumne hauria de visualitzar aquest objecte d'aprenentatge després d'haver estudiat els fonaments del càlcul matricial d'estructures de barres pel mètode de rigidesa, i abans d'abordar el primer exemple d'aplicació. Així els aclariments que conté li facilitaren la resolució de l'exercici i li aclariren alguns dubtes que, potser, aleshores se li plantejaran.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 25
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record