- -

Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2011). Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços. http://hdl.handle.net/10251/10076

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10076

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte d'aprenentatge explica què són i com es calculen les forces en els extrems de les barres, les forces d'encastament perfecte i els esforços. Així mateix insisteix en les relacions i les diferències entre elles. ...[+]
Palabras clave: Teoria d'estructures , Estructures de barres , Càlcul matricial en rigidesa , Forces en els extrems de les barres , Forces d'encastament perfecte , Esforços
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=348cb81e-2d8e-8e46-995f-2a5858e3081d
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'alumne hauria de visualitzar aquest objecte d'aprenentatge després d'haver estudiat els fonaments del càlcul matricial d'estructures de barres pel mètode de rigidesa, i abans d'abordar el primer exemple d'aplicació. Així els aclariments que conté li facilitaren la resolució de l'exercici i li aclariren alguns dubtes que, potser, aleshores se li plantejaran.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 25
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem